วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563

บรรจุ โควิด-19 โรคต้องห้ามพรบ.คนเข้าเมือง - จัดงบกลาง 204 ล้าน รับมือระบาดระลอก2


 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคต้องห้าม ตามมาตรา 12(4) และมาตรา 44(2) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอ เพื่อสกัดกั้นไม่ให้โรคโควิด-19 เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย โดยกำหนดไว้ว่า ห้ามคนต่างชาติที่เป็นโรคโควิด-19 เข้ามาในประเทศไทย หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค


นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโควิด-19 ระยะการระบาดระลอก 2 จํานวน 204 ล้านบาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอ เพื่อให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้นในระลอก 2 ให้อยู่ในวงจํากัด ลดโอกาสการแพร่เชื่อเข้าสูประเทศ ลดผลกระทบทางสุขภาพ รวมถึงสามารถดูแลคนไทยและผู้เดินทางจากต่างประเทศ


ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน ขณะที่ประเทศไทยได้ยกระดับการแจ้งเตือนโรคในผู้เดินทางให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด ติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการทรัพยากร เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มาจากต่างประเทศ

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563

"นายกฯ ตู่"ชี้อัตลักษณ์ไทย ช่วยสร้างความรักความสามัคคีคนในชาติ

 (22 กันยายน 2563) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยก่อนการประชุมนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรม JOB EXPO THAILAND 2020  จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


โดยพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวระหว่างการประชาสัมพันธ์งานสีสันอีสาน ที่รวมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ จัดขึ้นที่ จ.ยโสธร ว่า วันนี้มีการรวมตัวกันของคนหลายรุ่นอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมีการส่งต่ออัตลักษณ์วัฒนธรรมของไทยผ่านรุ่นสู่รุ่น และด้วยความรักความสามัคคีของทุกคนในชาติจะช่วยให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าไปได้ ตอนนี้บ้านเมืองประสบกับปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทุกคนจะต้องระวังและช่วยกันตักเตือน เราทุกคนจะต้องช่วยกันฟันฝ่าวิกฤตินี้ไปให้ได้ในวันข้างหน้าสถานการณ์ก็จะกลับมาดีขึ้น


นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณ จ.ยโสธร ที่จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยย้ำว่ารัฐบาลสนับสนุนการใช้อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในการขับเคลื่อนประเทศให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ


โอกาสนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบมาลัยข้าวตอก ซึ่งเป็นสินค้าชุมชนใน จ.ยโสธร เป็นที่ระลึกให้กับนายกรัฐมนตรีด้วย.


วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Smaller residential units launched in September


A number of 10,459 residential units to be launched in the Greater Bangkok in September , showing a slight drop from the previous month , according to a survey by the Agency for Real Estate Affairs .
In August , 11,486 units are being launched .
With new units - launched in September , 9765 in condominium units ( 88.5 percent ) , 722 townhouses ( 6.9 percent ) and 319 units of single house ( 3.1 per cent ) .
Sopon Pornchokchai , executive chairman of property consultancy firm , attributes the decline in part to flooding . Most projects launched in the months in urban areas , mainly along mass - transport pathways . Largest single house projects are located in areas heavily populated , with just - launched in areas heavily flooded in 2011 .
The combined value of the new units were launched in September p34 million , compared to Bt40.37 billion in the previous month . Approximately 54 percent of the new units will be priced in the range of BT1 - BT3 million .

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

A career in the culinary arts is always called for


If cooking is your desire for a culinary arts career is just the thing for you. You may like to bring a smile to people `s faces with the help of your kitchen, but have you ever considered the idea of ​​what is your job? If not, it is a time that you give it some thought, because this area has a lot of promise and hope in the near future. The culinary arts career has been for some time become more of a popular choice for many high school and college students. For the excellent culinary training must possess both practical and theoretical knowledge. It is almost impossible, even for a title in this race through internet. However, there are a number of culinary arts establishments offering hand both in practice and theory in culinary techniques. The tourism industry is in high demand and rising sounds culinary experts. Career options in this area could range from being a chef, cook or even working in a senior management on a power configuration.
This career choice is not limited to one sex and is now seeing an increasing interest, both men and women. The field has a high standard for allowing you to demonstrate your creative skills. There has been a visible increase in some chain restaurants and other food in new places around the world. This is an evident not only in the major tourist destinations, but in almost every metropolitan city as well. These establishments are looking for people who are full of culinary talents. You can be sure that a career in the culinary arts can not be bored because there are several different variants careers available within the industry. You have the option of becoming a chef, baker, or manager of a restaurant. After a few years in this area that will even be able to have an ownerof the restaurant. There is also the possibility of working as a private chef for the rich and famous. It can be either a cruise or a restaurant, a hospital or an education center, there will always be jobs that are offered in this industry. Of course higher knowledge in any of these areas can be even higher in the industry.
The demand for people trained in the culinary arts is huge and supply is still weak. The culinary arts career is one of the fastest developing industries Nowaday. Not surprisingly, the industry is the plce wher you are able to earn a good salary. If I had dreams or thoughts of becoming a chef, no need to hesitate any longer. Enter a good culinary arts class and you surely be on your way to a rewarding career.