ธนารักษ์ลุยแจกสัญญาเช่าที่ทำกิน ตั้งเป้าปีนี้แจกได้ 3 หมื่นรายทั่วประเทศ

personalized news

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ลงพื้นที่แจกสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามนโยบายเรื่องลดความเหลื่อมล้ำของสังคมด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ภายใต้โครงการธนารักษ์ประชารัฐ พร้อมจัดตลาดชุมชน ณ เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยครั้งนี้เป็นการมอบสัญญาเช่าให้กับประชาชนที่ประกอบการเกษตร บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.ชม.2257 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นำมาจัดให้ผู้ครอบครองเช่าที่ราชพัสดุจำนวน 307 ราย

“การมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุดังกล่าว สืบเนื่องมาจากรัฐบาลมีนโยบายการบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งเน้นให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎร โดยการรับรองสิทธิในการเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ซึ่งการจัดให้ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุที่ครอบครองอยู่มาก่อนวันที่ 4 ต.ค.46 ได้เช่าที่ราชพัสดุเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกิน

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 63 กรมธนารักษ์ได้กำหนดเป้าหมายดำเนินการโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ทั่วประเทศ ประมาณ 31,800 ราย และในปีงบประมาณ 64 จะดำเนินการโครงการธนารักษ์ประชารัฐอีกไม่ต่ำกว่า 30,000 ราย ทั่วประเทศ

นายยุทธนา กล่าวว่า กรมฯได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาดชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีพื้นที่ในการนำสินค้าท้องถิ่นมาจำหน่าย อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายและมีรายได้ หมุนเวียนภายในชุมชน ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังได้มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยบูรณาการทำแผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นรูปธรรมอีกด้วย

https://www.dailynews.co.th/economic/831641